Ljevanje - modeli - CAD-CAM i CNC - foundry | casting | cast iron | cast steel | die cast | alluminium | bronze | brass | CNC machining | ljevaonica | sivi ljev | čelični ljev | bronca | aluminij | mesing | tlačni ljev

Go to content

Main menu

Ljevanje - modeli - CAD-CAM i CNC

Hrvatski > Ljevaonica metala
Informacije o izradi modela CAD-CAM i CNC tehnologijom


Modele za ljevanje  projektiramo u CAD-CAM sustavu.

Početna faza je izrada 3-D crteža u "surface" ili "solid" obliku.
Nakon izrade 3-D crteža u nekom od CAD programa (AutoCAD, Microstation i sl.), crtež modela se učitava u CAM sustav u kojem se razrađuju tehnologije obrade 3-D modela na CNC stroju.
Vrši se odabir alata i tehnoloških operacija obrade, te na kraju i simulacija obrade.

Simulacija obrade u CAD-CAM sustavu radi se detaljno, u rezoluciji i ispod 0,01 mm.
To je granična rezolucija koju uopće može izvesti CNC stroj.

Nakon uspješne simulacije, vrši se kompajliranje programskog koda za odgovarajuću CNC upravljačku jedinicu. Postprocesorski modul mora biti prilagođen jeziku i karakteristikama konkretnog stroja (brzina okretaja, gabariti, raspoloživi alati itd.).

Dobiveni program unosi se u CNC stroj, te se model izrađuje na stoju.
U svojm pogonu koristimo obradne centre sa Z-16 i Heidenhein upravljačkim jedinicama.

CAD-CAM projektiranje modela - opis postupka
Izrada modela na CNC obradnom centru - iz prakse
Galerija izrađenih modela
 prilično je široka.
Do sada smo izradili nekoliko stotina različitih modela.

Izrađena je cijela paleta modela za brodske armature (ravni i kutni ventili i njihovi dijelovi, razni pipci, kuglasti ventili, filteri, ručna kola, itd.). Zatim paleta modela AL dijelova za pomoćne brodske motore po licenci MAN B&W.
Spomenimo i modele za komunalne proizvode koji obuhvaćaju kandelabre, razna rasvjetna tijela, zaštitne stupiće za kolnike.Galerija realiziranih modela - neki od primjera
 
Back to content | Back to main menu